Tin nổi bật Tin nổi bật

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

18:10 21/11/2017

PhuthoPortal - Nghệ nhân có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của di sản văn hóa phi vật thể. Họ là những người nắm giữ vốn tri thức dân gian, trực tiếp tham gia sáng tạo và trao truyền giá trị bản sắc văn hóa qua nhiều thế hệ. Điểm chung giữa họ là niềm đam mê và sự...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH