Tin nổi bật Tin nổi bật

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

11:01 29/04/2017

PhuthoPortal - 42 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng, non sông thu về một mối, đất nước vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập. Những người lính Cụ Hồ năm nào lại bồi hồi nhớ về những trang sử hào hùng oanh liệt của dân tộc, những tháng ngày cùng đồng đội đối mặt với hiểm nguy để...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH