Tin nổi bật Tin nổi bật

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

08:56 26/07/2017

PhuthoPortal - Năm 1997, sau khi tách tỉnh Vĩnh Phú (Vĩnh Phúc - Phú Thọ) tôi biên tập cho Báo Phú Thọ (theo yêu cầu của Tòa soạn khi đó). Anh Lê Huy Diễn - một cộng tác viên gửi cho chùm thơ mới 3 bài. Đọc chùm thơ mà tôi ứa nước mắt. Khi gặp trực tiếp anh tâm sự: Những bài thơ ấy tôi viết xuất phát từ chuyện thật trong gia đình mình. Bài “Lòng mẹ” là một bài cảm động nhất. Anh nói về nỗi lòng...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH