Tin nổi bật Tin nổi bật

CHÂN DUNG CUỘC SỐNG CHÂN DUNG CUỘC SỐNG

10:18 03/03/2017

PhuthoPortal - Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Tân Sơn đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cựu chiến binh vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi. Tiêu biểu trong số đó là mô hình kinh tế của hội viên cựu chiến binh Đinh Khắc Trực, dân tộc Mường, xóm Thang,...

Tìm kiếm Tìm kiếm

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH