Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

09/12/2017 10:42:00 SA

 Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” diễn ra từ ngày từ ngày 17/11 đến ngày 21/11/2017 tại thị xã Phú Thọ.

Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được tập hợp từ các nguồn tư liệu được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế. Bên cạnh phương pháp trưng bày truyền thống, Ban tổ chức còn sử dụng phương pháp trưng bày mới dựa trên công nghệ thực tại ảo 3D gồm: Triển lãm số 3D, sa bàn số; ứng dụng chụp ảnh thực tế tăng cường khoảnh khắc Trường Sa và mới nhất là trò chơi tương tác hành trình Trường Sa nhằm tạo thêm tính trực quan và hấp dẫn cho triển lãm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo trao tặng tư liệu, bản đồ Triển lãm cho UBND tỉnh Phú Thọ
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo trao tặng tư liệu, bản đồ Triển lãm cho UBND tỉnh Phú Thọ
Trải nghiệm công nghệ thực tại ảo 3D tại Triển lãm
Trải nghiệm công nghệ thực tại ảo 3D tại Triển lãm
Các đại biểu tham quan Triển lãm
Các đại biểu tham quan Triển lãm
Các đại biểu tham quan Triển lãm
Các đại biểu tham quan Triển lãm
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo trao tặng tư liệu, bản đồ Triển lãm cho UBND tỉnh Phú Thọ
Trải nghiệm công nghệ thực tại ảo 3D tại Triển lãm
Các đại biểu tham quan Triển lãm
Các đại biểu tham quan Triển lãm
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các em học sinh
Xem thêm >>