Chính sách mới

Hỗ trợ ngân sách địa phương phòng, chống dịch COVID-19

30/03/2020 11:33:00 SA
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 437/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.

Quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

30/03/2020 10:22:00 SA
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với mục tiêu xây dựng một hệ thống để tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch thương mại điện tử trên nền cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm soát giao dịch, tăng tốc độ thông quan hàng hóa do có đầy đủ cơ sở dữ liệu.

3 hình thức công bố hợp quy với thức ăn chăn nuôi truyền thống

25/03/2020 10:06:00 SA
(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Tiêu chí kinh tế trang trại

21/03/2020 10:52:00 SA
(Chinhphu.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT về việc quy định tiêu chí kinh tế trang trại.

Miễn phí 6 dịch vụ, giảm giá 9 dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán

20/03/2020 13:41:00 CH
(Chinhphu.vn) - Nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC trong đó giảm giá và miễn hoàn toàn không thu phí đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán. 
Xem thêm >>