Chính sách mới

Bãi bỏ một số điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu

15/01/2018 19:20:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Chính sách đối với giáo viên mầm non

10/01/2018 09:47:00 SA
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP trong đó quy định rõ chính sách đối với 4 đối tượng giáo viên mầm non.

Quy định mới về tuyển chọn, tuyển dụng vào Quân đội

08/01/2018 10:13:00 SA
(Chinhphu.vn) - Từ ngày 10/02/2018, việc tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 308/2017/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành.

Chương trình hành động của Chính phủ về công tác dân số

07/01/2018 18:27:00 CH
Chính phủ đã ra Nghị quyết số 137/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành T.Ư Ðảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

03/01/2018 08:48:00 SA
(Chinhphu.vn) - Chữ ký số trên văn bản điện tử là hợp lệ khi việc kiểm tra, xác thực thông tin về chứng thư số của người ký số tại thời điểm ký còn hiệu lực, chữ ký số được tạo ra đúng bởi khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số và văn bản điện tử đảm bảo tính toàn vẹn.