Chính sách mới

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

20/03/2018 15:24:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa quy định nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

Không dùng vốn vay để góp vốn thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

19/03/2018 19:53:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Chiến lược phát triển ngành cơ khí tầm nhìn đến năm 2035

19/03/2018 19:45:00 CH
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Thủ tướng phê duyệt Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện

16/03/2018 09:42:00 SA
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020”.

Quy định mới về tuyển sinh lớp 6

16/03/2018 08:37:00 SA
(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, được thực hiện từ 15/4/2018.
Xem thêm >>