THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh

26/03/2019 17:30:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1118/UBND-KTN về việc tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

26/03/2019 17:29:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1045/UBND-KTN về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Triển khai các nhiệm vụ về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2019

26/03/2019 17:28:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 22/2/2019, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 675/UBND-KGVX về việc “Triển khai các nhiệm vụ về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2019”.

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2020

26/03/2019 17:28:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 28/2/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 774/KH-UBND về “Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2020”.

Thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật tạm thời cấp tỉnh thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

18/03/2019 22:05:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 552/QĐ-UBND về việc thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật tạm thời cấp tỉnh thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (Chốt Kiểm dịch), cụ thể:

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải tại hội nghị họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tỉnh

18/03/2019 22:04:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 15/3/2019, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 198/TB-VP về Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi để triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhiễm vào địa bàn. 

Các đơn vị khai thác bến xe, kinh doanh vận tải không vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc

17/03/2019 11:06:00 SA
PhuthoPortal - Vừa qua, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản gửi Hiệp hội Vận tải ô tô Phú Thọ; các đơn vị khai thác bến xe; các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.

Quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh

08/03/2019 10:24:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 6/3, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc Quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.

Kế hoạch phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

08/03/2019 10:23:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 28/2/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 781/KH-UBND về việc phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Thông báo xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt II

21/02/2019 09:12:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 15/2/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 28-CV/BTGTU về việc xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt II (giai đoạn 2018 - 2020).
Xem thêm >>