THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phát triển thương mại, phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020

18/07/2019 14:51:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3144/KH-UBND về phát triển thương mại, phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020.

Kế hoạch Khuyến công tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020

18/07/2019 14:51:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3143/KH-UBND về Khuyến công tỉnh Phú Thọ năm 2019 - 2020. 

Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021

12/07/2019 17:56:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 9/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3089/KH-UBND về việc “Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021”.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp xã

11/07/2019 08:36:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1642/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp xã 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện

11/07/2019 08:33:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1644/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường  nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền tiếp nhận  và giải quyết của cấp huyện

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Đăng ký biện pháp bảo đảm, Luật sư, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh

11/07/2019 08:28:00 SA
PhuthoPortal -  Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1643/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Đăng ký biện pháp bảo đảm, Luật sư, thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

04/07/2019 07:11:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 2/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành văn bản số 31/BCH-VPTT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019

01/07/2019 16:59:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 2362/KH-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019.

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” đến năm 2020

27/06/2019 11:34:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 29/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 15-KH/BDVTY về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” đến năm 2020.

Thực hiện các biện pháp khống chế, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh

25/06/2019 19:22:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 21/6, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 2749/UBND-KTN về việc thực hiện các biện pháp khống chế, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.