THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh

07/01/2019 10:21:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 14/12/2018, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh ban hành Kế hoạch số 5738/KH-BCĐ về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2018 - 2019

04/01/2019 17:22:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5906/UBND-KTN về việc chủ động thực hiện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2018 - 2019.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019

04/01/2019 17:20:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 21/12, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 5837/UBND-KTN về việc “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019”.

Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

26/12/2018 17:06:00 CH
Phuthoportal - Ngày 30/11, Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 40-Ctr/TU thực hiện Kết luận số 37-KL/TW của Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

24/12/2018 17:13:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 30/11, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chương trình hành động số 39-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết số 36).

Đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh

24/12/2018 17:13:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 4/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3347/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán

24/12/2018 17:12:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5783/UBND-KGVX về việc “Trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019”.

Vinh danh gương thanh niên tiêu biểu và chào năm mới 2019

07/12/2018 11:30:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5489/KH-UBND về việc tổ chức chương trình vinh danh gương thanh niên tiêu biểu và chào năm mới 2019.

Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh

05/12/2018 16:04:00 CH
PhuthoPortal - Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.    

Đề phòng có mưa, mưa rào và dông xảy ra trên địa bàn tỉnh

19/11/2018 08:38:00 SA
PhuthoPortal - Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.