Thông báo

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2019

20/05/2019 09:50:00 SA
PhuthoPortal - Thực hiện Văn bản số 481/QLLĐNN-NBĐNA ngày 10/5/2019 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 2/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo:

Các công ty, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

07/05/2019 09:34:40 SA
Thực hiện quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Thông báo Kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS năm 2019

06/05/2019 14:56:00 CH
PhuthoPortal - Thực hiện Văn bản số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 12/4/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo:

Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khóa 5 (Năm 2019 - 2020) đợt 2/2019

06/05/2019 14:48:00 CH
PhuthoPortal - Thực hiện Thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty TNHH Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức về việc tuyển chọn, đào tạo, đưa ứng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên Khóa 5 (năm 2019 - 2020) - Đợt 2/2019 tham gia chương trình cụ thể như sau:

Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS

02/05/2019 15:38:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1700/UBND-KGVX về việc "Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS".

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

26/04/2019 10:45:00 SA
Thực hiện quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2019

27/03/2019 10:50:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/3, UBND tỉnh đã có văn bản số 10/TB-UBND thông báo giờ làm việc mùa hè năm 2019.

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

18/02/2019 14:48:00 CH
PhuthoPortal - Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất, đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống (gọi tắt là Chương trình ứng dụng) và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (gọi tắt là Chương trình Sở hữu trí tuệ) trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau: