Thông báo

Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ bị bỏ rơi

02/01/2020 11:13:00 SA
Thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con.

Thông báo về việc không thụ lý, giải quyết tố cáo

25/11/2019 08:22:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 91/TB-UBND thông báo về việc không thụ lý, giải quyết tố cáo.

Công bố danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

04/11/2019 08:12:00 SA
PhuthoPortal - Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Kế hoạch số 4792/KH-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngày 10/10/2018, Sở Tư pháp đã đề nghị Bộ Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ đăng tải danh sách các tổ chức và người thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải một số thông tin và danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại đã có sự thay đổi.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019

25/10/2019 09:14:00 SA
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  10 /QĐ-TWPCTT ngày  08 / 10/ 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai)

Tổ chức Cuộc thi Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019 tại Phú Thọ

22/10/2019 14:55:00 CH
PhuthoPortal - Cuộc thi Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019 tại Phú Thọ lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn và tỉnh Phú Thọ được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn làm điểm trong cả nước. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 25/10 - 5/11/2019. Dự kiến thời gian trao giải vào cuối tháng 11/2019.

Cuộc thi hướng dẫn viên du lịch tại điểm tỉnh Phú Thọ năm 2019

22/10/2019 14:52:00 CH
PhuthoPortal - Nhằm đánh giá thực trạng trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, từ đó có các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích phát triển đội ngũ thuyết minh, hướng dẫn du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi hướng dẫn viên du lịch tại điểm tỉnh Phú Thọ năm 2019.

Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình tại nhà chung cư A6, khu thành công, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì

09/10/2019 08:01:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4329/UBND-KTN về việc công bố kết quả kiểm định chất lượng công trình tại nhà chung cư A6, khu Thành Công, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì.   

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2020

04/10/2019 10:02:00 SA
Thực hiện Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 với các nội dung sau:

Lấy ý kiến nhân dân đối với khen thưởng cấp Nhà nước

20/09/2019 11:04:00 SA
PhuthoPortal - Căn cứ Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng, quy định "bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện thông tin truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương".
Xem thêm >>