Thông báo

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

18/02/2019 14:48:00 CH
PhuthoPortal - Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất, đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhiệm vụ KH&CN thực hiện trong Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống (gọi tắt là Chương trình ứng dụng) và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (gọi tắt là Chương trình Sở hữu trí tuệ) trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

Thông báo về việc giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích

30/01/2019 10:56:00 SA
PhuthoPortal - Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ thông báo cho chị Triệu Thị Ái Vân, sinh năm 1990, nơi cư trú cuối cùng: Khu 7, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đã đi khỏi nơi cư trú từ tháng 4/2015 cho đến nay không có tin tức gì. 

Thông báo Danh mục các công trình cấp nước sạch cần thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2018

04/01/2019 09:06:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 24/12/2018, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 26 /TB-SKHĐT về Danh mục các công trình cấp nước sạch cần thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2018

Thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp

04/12/2018 16:11:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 29/11/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 2038/SLĐTBXH-VLATLĐ về kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp.

Kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân hát Xoan tỉnh Phú Thọ lần thứ Ba - năm 2018

25/10/2018 16:55:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 19/10/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 30/TB-SVHTTDL về thông báo kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân hát Xoan tỉnh Phú Thọ lần thứ Ba - năm 2018 

Tuyển sinh đào tạo nghề cho nạn nhân da cam, người khuyêt tật

19/10/2018 10:45:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/10/2018, Hội NNCDDC/DIOXIN tỉnh ban hành văn bản số 70/CV-BTVTH về việc đăng tin tuyển sinh học nghề cho nạn nhân da cam, người khuyết tật.

Công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

19/10/2018 10:29:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 10/10/2018, Sở Tư pháp tỉnh ban hành văn bản số 775/STP-TGPL về việc cập nhật công bố danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên địa bản tỉnh
Xem thêm >>