Thông báo

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” đến năm 2020

24/06/2019 14:54:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 29/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 15-KH/BDVTY về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” đến năm 2020.

Thông báo thay đổi một số nội dung tuyển ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức

24/06/2019 09:30:00 SA
PhuthoPortal - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh vừa ra Văn bản “V/v Thông báo thay đổi một số nội dung tuyển ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức”.

Lấy ý kiến nhân dân về kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thị xã Phú Thọ năm 2018

10/06/2019 16:27:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2535/UBND-KTN về việc thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thông báo tuyển ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức

04/06/2019 16:05:00 CH
PhuthoPortal - Thực hiện Văn bản số 655/QLLĐNN-ĐLAM ngày 13/5/2019 của Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Thông báo tuyển ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng đa khoa tại CHLB Đức,, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo:

Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ bị bỏ rơi

28/05/2019 09:45:00 SA
Thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con. Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ thông báo:

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2019

20/05/2019 09:50:00 SA
PhuthoPortal - Thực hiện Văn bản số 481/QLLĐNN-NBĐNA ngày 10/5/2019 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 2/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo:

Các công ty, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

07/05/2019 09:34:40 SA
Thực hiện quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Thông báo Kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS năm 2019

06/05/2019 14:56:00 CH
PhuthoPortal - Thực hiện Văn bản số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 12/4/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo:

Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khóa 5 (Năm 2019 - 2020) đợt 2/2019

06/05/2019 14:48:00 CH
PhuthoPortal - Thực hiện Thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty TNHH Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức về việc tuyển chọn, đào tạo, đưa ứng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên Khóa 5 (năm 2019 - 2020) - Đợt 2/2019 tham gia chương trình cụ thể như sau:

Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS

02/05/2019 15:38:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1700/UBND-KGVX về việc "Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS".