THÔNG TIN KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Jeongwoo Việt Nam

11/01/2019 20:03:00 CH
Ngày 6/11/2018, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kí ban hành Quyết định số 711/QĐ-BHXH về xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Jeongwoo Việt Nam.

Xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ

11/01/2019 19:57:00 CH
Ngày 18/6/2018, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kí ban hành Quyết định số 376/QĐ-XPVPHC-BHXH về xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Nam Cường

07/11/2018 09:38:00 SA
Ngày 1/11/2018, UBND tỉnh kí ban hành Quyết định số 2874/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Nam Cường. 

Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

24/12/2017 11:27:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 19/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2062/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 2064/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

24/12/2017 11:23:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 19/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2064/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

24/12/2017 11:20:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 19/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2065/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 2039/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất cho học sinh đạt giải và giáo viên có học sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia và Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015 - 2016

24/12/2017 11:15:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 17/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2039/QĐ-UBND về việc thưởng vật chất cho học sinh đạt giải và giáo viên có học sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia và Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2015 - 2016.

Quyết định số 2038/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo thị xã Phú Thọ

24/12/2017 11:12:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 17/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo thị xã Phú Thọ.

Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

24/12/2017 11:07:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.

Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo huyện Tân Sơn

24/12/2017 11:05:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo huyện Tân Sơn.