THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

01/07/2018 15:30 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 107/BC-UBND báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)