TIN NỔI BẬT

Phú Thọ xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố về mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử năm 2017

09/07/2018 18:20 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2017. Đây là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử. Theo đó, tỉnh Phú Thọ xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có 5/6 hạng mục thành phần tăng so với năm 2016. 


xep-hang-chi-so-copy_1.jpg
Xếp hạng ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2017 được thực hiện với 6 hạng mục là: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan; Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và Nhân lực cho ứng dụng CNTT.
Đối với tỉnh Phú Thọ, các chỉ số thành phần tăng so với năm 2016 là: Website/Portal của Phú Thọ tăng 33 bậc, xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố; Hạ tầng kỹ thuật CNTT tỉnh Phú Thọ tăng 7 bậc, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố; Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ tăng 6 bậc, xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố; Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT, Phú Thọ tăng 5 bậc, xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố; Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT tăng 3 bậc, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố.
Riêng hạng mục Cung cấp dịch vụ công trực tuyến giảm 27 bậc so với năm 2016, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố.
bang-so-sanh-3.png
Kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử được công bố là cơ sở để các địa phương nắm được thực trạng, vị trí xếp hạng tương đối về mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị mình; chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, từ đó có kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại các cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử trong những năm tới.
Từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đánh giá thường niên đối với Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) của cơ quan nhà nước. Đến năm 2010, công tác đánh giá được mở rộng đối với cả việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Năm 2012, việc đánh giá (Website/Portal) và mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước được triển khai toàn diện đối với các công tác quản lý, triển khai ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước.
Lệ Thủy
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
Xem thêm >>