KINH TẾ

Quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ thuế

18/07/2018 16:19 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu nợ thuế của toàn ngành Thuế Phú Thọ đạt trên 780,1 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ cũ từ ngày 31/12/2017 chuyển sang đạt 75,5 tỷ đồng, thu nợ phát sinh trong năm đạt 704,6 tỷ đồng.


DSC07501.jpg
Cán bộ thuế phối hợp với ủy nhiệm thu thực hiện rà soát và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh trên địa bàn
Để đạt được kết quả trên, ngay từ những tháng đầu năm, ngành Thuế Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ xử lý, chờ điều chỉnh; xóa nợ và giải quyết kịp thời các vướng mắc cho người nộp thuế. Hằng tháng, ban hành thông báo tiền thuế nợ đối với 100% các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, đồng thời đôn đốc qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua điện thoại cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp nắm bắt và chủ động nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN). Áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với các doanh nghiệp có các khoản nợ trên 90 ngày thuộc đối tượng phải cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.
Cùng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế thuế, ngành Thuế Phú Thọ cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện chính sách pháp luật thuế. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, miễn, giảm, giãn, hoàn, gia hạn nợ và xóa nợ thuế...
Mặc dù vậy, công tác thu hồi nợ thuế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do liên quan tới nợ thuế của các đối tượng trách nhiệm hình sự, đối tượng bỏ trốn, mất tích, ngừng hoạt động, đối tượng chờ giải thể, phá sản, đối tượng mất khả năng thanh toán đang áp dụng cưỡng chế thuế không giảm và có chiều hướng tăng. Một số khoản nợ thuộc đối tượng được xóa nợ như nợ của các doanh nghiệp đã bị giải thể, phá sản từ rất lâu, nên cơ quan thuế gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xóa nợ theo quy định.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp còn có số nợ lớn đang chờ xử lý và nợ khó thu là 173 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Thanh Phát (36,7 tỷ đồng), Công ty cổ phần Xi Măng Hữu Nghị (23,5 tỷ đồng), Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Vĩnh Sinh (8,7 tỷ đồng), Công ty TNHH phát triển Hùng Vương (2,7 tỷ đồng)... Các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Hồng có tổng số tiền thuế nợ hơn 60 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý một số doanh nghiệp nợ lớn là: Công ty cổ phần thép Sông Hồng (35,8 tỷ đồng); Công ty cổ phần Sông Hồng Thăng Long (12,8 tỷ đồng); Công ty cổ phần Sông Hồng 26 (4,8 tỷ đồng); Công ty cổ phần Eximco Việt Nam (6,4 tỷ đồng)…
Nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền thuế nợ không vượt quá 5% trên tổng số thu NSNN, trong thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế. Đặc biệt là gắn trách nhiệm trong việc phân công, đôn đốc, cưỡng chế cho từng đồng chí lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi cục phụ trách, đội trưởng và từng cán bộ đối với từng doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.
Phối hợp và đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách huyện và các ban, ngành chức năng phối hợp với cơ quan thuế rà soát và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh trên địa bàn nhằm bù đắp các khoản hụt thu, đảm bảo hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2018, đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế nhằm thu hồi nợ đọng và giảm nợ thuế.
Tiếp tục tổ chức rà soát, đối chiếu xác định chính xác số tiền thuế nợ của từng người nộp thuế để thực hiện đôn đốc và áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Điều chỉnh, xử lý dứt điểm các khoản tiền thuế nợ đang chờ xử lý, chờ điều chỉnh. Triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu nợ theo quy định. Ban hành đầy đủ thông báo tiền thuế nợ gửi đến 100% doanh nghiệp nợ thuế. Thực hiện cưỡng chế đối với 100% doanh nghiệp nợ thuế thuộc trường hợp phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Rà soát các doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ kinh doanh, tổ chức xác minh thực tế hoạt động của doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ đối với các doanh nghiệp đã bỏ kinh doanh, ngừng hoạt động từ 1 năm trở lên để đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an trong công tác chống thất thu, xử lý các hành vi vi phạm và thu hồi nợ thuế. Tiếp tục thực hiện công khai thông tin theo quy định đối với 100% doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế, không nộp đủ tiền thuế nợ theo các quyết định cưỡng chế thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiến Phong

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)
Xem thêm >>