KINH TẾ

Để chính sách vay vốn trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi phát huy hiệu quả

27/07/2018 11:07 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được cho vay không cần tài sản bảo đảm để trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi với lãi suất 1,2%/năm. Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 (Nghị định 75).


image001_113.jpg
Rừng keo của gia đình ông Trần Ngọc Sơn, khu Đồng Cỏ, xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn
Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách bảo vệ, phát triển rừng và các chính sách đặc thù hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi như: Chính sách trồng mới 5 triệu ha rừng; Chương trình 135; Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững hay còn gọi là Chương trình 30a. Các chính sách trên đã góp phần hỗ trợ các hộ gia đình, đặc biệt là đồng bào dân tộc vùng miền núi tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình đang sinh sống ở vùng dân tộc và miền núi vẫn gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, sinh kế của người dân dựa vào rừng là chính. Trong khi đó, nguồn lực hỗ trợ cho công tác phát triển rừng còn phân tán và chưa đủ mạnh để tạo nguồn thu nhập ổn định giúp người dân yên tâm sống được bằng nghề rừng. Ngoài ra, quá trình từ khi trồng rừng đến khai thác rừng cần khoảng 5 - 7 năm, các hộ gia đình cần có thêm nguồn vốn để phát triển thêm các loại hình sản xuất khác để sớm thoát nghèo.
Trước thực tế trên, năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành rà soát trình Chính phủ ban hành Nghị định 75. Nghị định đã quan tâm đến việc khuyến khích bảo vệ, khoanh nuôi, trồng rừng, lâm sản ngoài gỗ và phát triển sản xuất gắn với xóa đói giảm nghèo. Đối tượng được hưởng thụ chính sách là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số cư trú tại các xã khó khăn vùng dân tộc miền núi và cộng đồng dân cư thôn có từ 70% hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số trở lên có tham gia bảo vệ phát triển rừng.
Cụ thể, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn được giao cần bảo vệ rừng hoặc nhận khoán rừng sẽ được hỗ trợ vay vốn không có tài sản bảo đảm đến 50 triệu đồng trong 10 năm để chăn nuôi trâu, bò, gia súc khác. Các hộ còn được hỗ trợ từ 5 - 10 triệu đồng/ha để mua cây giống, phân bón, chi phí một phần nhân công bằng tiền khi trồng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ. Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, hộ gia đình nghèo tham gia trồng rừng còn được trợ cấp 15kg gạo/khẩu/tháng hoặc bằng tiền tương ứng với giá trị 15kg gạo/khẩu/tháng tại thời điểm trợ cấp trong thời gian chưa tự túc được lương thực trong thời gian không quá 7 năm.
Đặc biệt, căn cứ thiết kế - dự toán trồng rừng, các hộ gia đình có thể được hỗ trợ vay vốn không cần tài sản bảo đảm phần giá trị đầu tư còn lại từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tối đa 15 triệu đồng/ha với lãi suất 1,2%/năm (từ khi trồng đến khi khai thác tính theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng nhưng không quá 20 năm). Cũng theo Nghị định này, hộ gia đình thực hiện bảo vệ rừng sẽ được hỗ trợ 400.000 đồng/ha/năm; hỗ trợ trồng rừng bổ sung tối đa 1,6 triệu đồng/ha/năm trong 3 năm đầu và 600.000 đồng/ha/năm cho 3 năm tiếp theo.
Nghị định 75 là cơ sở giúp các hộ gia đình dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống tại các xã khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững. Đồng thời, thông qua các hình thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và lãi suất tín dụng để trồng rừng, chăn nuôi, khoán bảo vệ rừng, đặc biệt hỗ trợ gạo cho người dân trong thời gian trồng rừng thay thế nương rẫy, Nghị định tạo động lực mới trong công tác bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.
Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 75. Tuy nhiên vẫn chưa có nhiều hộ gia đình tiếp cận được với nguồn vốn hỗ trợ. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh được giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay từ năm 2017 là 10 tỉ đồng, nhưng đến nay mới chỉ có 59 hộ gia đình vay vốn phát triển chăn nuôi với số tiền trên 2,6 tỉ đồng, chưa có hộ nào vay vốn trồng rừng sản xuất. Các chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh mặc dù bắt đầu cho vay từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa có trường hợp nào vay vốn.
Ông Phạm Trường Giang - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết nguyên nhân của vấn đề này là do công tác thông tin tuyên truyền về Nghị định dù đã được triển khai những vẫn chưa sâu rộng nên người dân chưa biết về chính sách, không nắm bắt rõ các thủ tục và điều kiện thụ hưởng chính sách nên chưa chủ động trong việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ.
Để Nghị định sớm đi vào cuộc sống, các cơ quan chức năng của tỉnh đang phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách tín dụng cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi để các cấp, các ngành và người dân biết, chủ động thực hiện và giám sát. Các địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng, cùng các tổ chức chính trị xã hội hướng dẫn xác định loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời hướng dẫn người dân lập dự toán chi phí đầu tư trồng rừng, chăn nuôi để làm căn cứ hỗ trợ, cho vay. Đặc biệt, tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại địa phương có nhu cầu và thuộc đối tượng được vay vốn theo Nghị định 75, đảm bảo xác định chính xác đối tượng hưởng thụ chính sách để làm cơ sở đề xuất, bố trí nguồn lực kịp thời, đầy đủ.
Trong giai đoạn hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tập trung chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch phối hợp với địa phương hướng dẫn cụ thể về quy trình nghiệp vụ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận và thực hiện các thủ tục, hồ sơ vay vốn khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, nắm bắt tình hình thực tế để giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện chính sách bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững.

Khánh Trang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)
Xem thêm >>