KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức năm 2018

01/08/2018 07:29 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Từ ngày 27/6 đến ngày 26/7, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.


anh-tin-Phuong_1.jpg
Học viên làm bài thực hành
Trong năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng CNTT cho 244 học viên. Trong đó có 4 lớp cho đối tượng là trưởng, phó phòng cấp sở, huyện và tương đương; 1 lớp cho văn thư các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị.
Kết thúc khóa học, các học viên làm bài kiểm tra đánh giá trình độ, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học.
Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị kiến thức cơ bản quản lý nhà nước lĩnh vực CNTT; cách mạng công nghiệp 4.0; kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ; hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh và chuẩn kỹ năng sử dụng thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bích Phượng
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)
Xem thêm >>