THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất chè trên địa bàn tỉnh

07/08/2018 17:40 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 6/8/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3447/UBND-KTN về việc tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất chè trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện Quy hoạch phát triển nông, lâm, nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 5024/KH-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về phát triển cây chè trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, trong thời gian qua, các ngành, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, do đó năng suất, sản lượng chè trên địa bàn tỉnh hàng năm tiếp tục tăng trưởng.
Để thực hiện tốt chương trình phát triển cây chè, nâng cao hiệu quả sản xuất ngành chè và phát triển bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo quyết liệt, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác chỉ đạo phát triển ngành chè trong thời gian vừa qua; chỉ đạo rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển, xây dựng những vùng nguyên liệu chè hàng hóa tập trung, an toàn.
Chủ trì, phối hợp với các huyện, thành, thị rà soát, xác định rõ vùng nguyên liệu của các cơ sở chế biến, đảm bảo các cơ sở chế biến phải ký hợp đồng vùng nguyên liệu theo quy định của Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN 8284:2009).
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư cho chè; phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra sản xuất, chế biến đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè và kiên quyết xử lý đối với các cơ sở vi phạm.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Phối hợp với ngành Nông nghiệp và các huyện vùng chè tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển chè trên địa bàn tỉnh; giới thiệu, nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình sản xuất chè an toàn, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đạt hiệu quả; quảng bá giới thiệu thương hiệu chè Phú Thọ trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và thế giới có hiệu quả.
BTT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)
Xem thêm >>