TIN NỔI BẬT

Kiểm tra kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tại huyện Lâm Thao, Thanh Ba và Thanh Thủy

08/08/2018 21:55 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 8/8/2018, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy đã kiểm tra việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại các huyện: Lâm Thao, Thanh Ba và Thanh Thủy. 


image001_131.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc phát biểu chỉ đạo buổi làm việc tại huyện Lâm Thao
Tại huyện Lâm Thao: Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có các đồng chí:  Nguyễn Văn Khỏe  - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đinh Công Thực  - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Hải - TUV,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Lâm Thao đã cụ thể hóa Nghị quyết vào tình hình thực tiễn của huyện. Huyện ủy đã ban hành chương trình hành động và xây dựng 9 Nghị quyết chuyên đề, lựa chọn 46 nội dung lớn đưa vào chương trình làm việc toàn khóa; thông qua các kế hoạch, chương trình, ban hành các văn bản chỉ đạo cho từng năm toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện các khâu đột phá của tỉnh, của huyện làm cơ sở để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, đã có 15/22 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tiêu biểu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 5,7%; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 11,4%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tiến bộ, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, của huyện. Việc thực hiện 4 khâu đột phá của tỉnh và khâu đột phá của huyện về xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt trọng tâm là hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại được huyện thực hiện với quyết tâm chính trị cao từ việc ban hành Nghị quyết đến việc tổ chức chỉ đạo thực hiện.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo của huyện trong việc thực hiện các nghị quyết của tỉnh, của huyện cũng như các khâu đột phá để đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.
Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại hạn chế, những khó khăn vướng mắc cần khắc phục, tháo gỡ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ nay đến hết nhiệm kỳ, huyện Lâm Thao tiếp tục bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Tinh thần là không bằng lòng với kết quả đạt được, phải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất. Đồng chí nhấn mạnh: Lâm Thao được xác định là huyện nằm trong vùng kinh tế động lực của tỉnh. Để đạt được mục tiêu này, huyện thực sự phải đổi mới, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Đối với việc thực hiện 4 khâu đột phá của tỉnh, huyện phải đi sâu vào kiểm điểm việc thực hiện trên địa bàn một cách cụ thể, xem yếu ở đâu, khó ở chỗ nào để tập trung giải quyết tháo gỡ. Về phát triển Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao, đồng chí yêu cầu huyện có giải pháp cụ thể, có cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư.
Trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo phải tiếp tục dồn đổi tích tụ đất đai, thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao vào huyện. Vấn đề mấu chốt ở đây là phải tăng cường tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức của người nông dân, không được bằng lòng với danh hiệu huyện nông thôn mới mà phải tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã gắn với giảm nghèo bền vững.
Đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí yêu cầu huyện phải tiếp tục thực hiện việc sắp xếp kiện toàn lại các xã, các khu dân cư cho đúng với các quy định; tăng cường quản lý tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đồng thời phải quan tâm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
Tại huyện Thanh Ba: Đoàn công tác do đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có các đồng chí: Vi Trọng Lễ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
image003_69.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo buổi làm việc tại huyện Thanh Ba
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, huyện Thanh Ba có 14/21 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, một số chỉ tiêu khó và quan trọng đã đạt và vượt xa Nghị quyết và Kế hoạch tỉnh giao đến năm 2020 như: Dồn đổi ruộng đất được hơn 1.000ha, vượt 200% so với chỉ tiêu Nghị quyết; 12 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 8 xã so với kế hoạch tỉnh giao; xây trường học đạt chuẩn quốc gia đạt gần 82%; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 78%… Việc chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá của huyện gắn với việc thực hiện 4 khâu đột phá của tỉnh tạo ra nhiều chuyển biến trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu ghi nhận sự cố gắng và những kết quả mà huyện Thanh Ba đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế huyện cần khắc phục như: Kinh tế tăng trưởng khá nhưng chất lượng chưa cao, thiếu bền vững; sản xuất nông nghiệp hàng hóa chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế; chưa xây dựng được thương hiệu cho cây chè; thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển dịch vụ còn hạn chế nên thu ngân sách còn nhiều khó khăn; lĩnh vực văn hóa chưa có nhiều hoạt động nổi bật.
Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thanh Ba tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; bám sát các mục tiêu đã chọn và có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế; đồng thời dự báo chính xác những thuận lợi, khó khăn, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thanh Ba cần tập trung làm tốt hơn nữa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quyết liệt triển khai dồn đổi, tích tụ đất đai, trong đó chú ý tính toán phương án sản xuất sau dồn đổi để việc dồn đổi đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, huyện phải tạo mọi điều kiện tốt nhất để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trên nguyên tắc tạo việc làm cho lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương nhưng phải đảm bảo môi trường; đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển giao thông và quy hoạch khu dân cư tập trung, đặc biệt là thị trấn Thanh Ba.
Đồng chí cũng lưu ý: Đối với việc củng cố các cơ quan nội chính, huyện chủ động nắm chắc tình hình, nắm bắt tư tưởng của nhân dân, kịp thời xử lý những điểm nóng ngay từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7; nắm bắt tình hình để có những giải pháp thực hiện việc sát nhập khu dân cư, tinh giản biên chế và tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến vào một số đề xuất, kiến nghị cụ thể của huyện Thanh Ba.
Tại huyện Thanh Thủy: Đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có các đồng chí: Hoàng Công Thủy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết kiểm điểm giữa nhiệm kỳ tỉnh; Phạm Xuân Khai - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
image005_30.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo buổi làm việc tại huyện Thanh Thủy
Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Thanh Thủy đã đạt được kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, nhất là xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách; các khâu đột phá được triển khai thực hiện tốt. Lĩnh vực kinh tế phát triển khá toàn diện và duy trì đà tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8,3% (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh và huyện). Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hoạt động thu hút đầu tư đạt kết quả tốt; sự phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch… đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục, văn hóa, thể thao có bước phát triển toàn diện; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đánh giá cao huyện Thanh Thủy đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đảng bộ tỉnh.
Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của huyện thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Huyện Thanh Thủy tiếp tục phát huy tiềm năng để phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch. Nếu đã định hướng Thanh Thủy là trọng điểm về du lịch thì cần thận trọng trong phát triển công nghiệp để bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án về lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Trong khai thác khoáng sản, phải giữ được cảnh quan, môi trường, chấn chỉnh những hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; chú trọng, quan tâm về quản lý nguồn nước khoáng nóng.
Đồng chí đề nghị, huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo để hết năm 2018 Thanh Thủy được công nhận là huyện nông thôn mới. Đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó phát huy được vai trò của cấp ủy đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục dồn đổi, tích tụ ruộng đất, tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm; chú trọng kinh tế trang trại, gia trại, kinh tế hợp tác.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Huyện Thanh Thủy tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh; chú trọng về cải cách hành chính, nâng cao tinh thần thái độ, phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong thực hiện nhiệm vụ, gây bức xúc trong nhân dân.

Tin từ CTV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)
Xem thêm >>