KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Tập huấn công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2018

08/08/2018 21:55 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 8/8, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) năm 2018 cho các học viên là lãnh đạo Văn phòng các sở, ban, ngành; phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành, thị; cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. 


quangcanh.jpg
Quang cảnh hội nghị
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Hữu Việt - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định: Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT đóng vai trò quan trọng trong đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và là khâu then chốt trong xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng chí đề nghị, các học viên trong quá trình tập huấn cần phát huy tính chủ động, tích cực, dành thời gian tập trung nghiên cứu tài liệu, nắm rõ những kiến thức, nội dung được truyền tải để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo trong quá trình chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển, ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị hiệu quả nhất.
Trong chương trình tập huấn, các học viên được nghe đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Hữu Việt truyền đạt các nội dung về: Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; định hướng hoạt động ứng dụng CNTT trong năm 2019 và các giai đoạn tiếp theo. Lãnh đạo phòng quản lý CNTT của Sở hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cơ quan nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí ứng dụng CNTT năm 2019 và triển khai một số nội dung, nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.
Chương trình tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong việc ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh; nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về CNTT nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. 
Vũ Tuân
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)