TIN NỔI BẬT

Kiểm tra kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tại huyện Tân Sơn, Yên Lập

09/08/2018 17:09 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 9/8, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy đã kiểm tra việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại các huyện: Tân Sơn, Yên Lập.


image001_132.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc cùng đoàn công tác thăm Công ty TNHH Shillim có vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Cụm công nghiệp Tân Phú

Tại huyện Tân Sơn: Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Khỏe - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hải - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Tân Sơn có 10/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,5%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 20%/năm; tỉ lệ hộ nghèo bình quân giảm 2%/năm; tỉ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92%; tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 89%.
Việc thực hiện 4 khâu đột phá của tỉnh gắn với khâu đột phá của huyện về “Phát triển nông lâm nghiệp làm chủ đạo, trong đó mũi nhọn là phát triển đàn trâu bò thịt chất lượng cao, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất” với quyết tâm chính trị cao đã tạo ra nhiều chuyển biến trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động đúng hướng. Huyện đã tập trung thu hút đầu tư và thành lập được Cụm công nghiệp Tân Phú. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Xã Tân Phú được UBND tỉnh công nhận đô thị loại V. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc ghi nhận những nỗ lực của huyện Tân Sơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, nhất là phát triển chăn nuôi đại gia súc, sản xuất chế biến chè và bảo vệ, phát triển rừng. Đặc biệt, huyện đã rất nỗ lực cố gắng thu hút đầu tư xây dựng, phát triển Cụm công nghiệp Tân Phú.
Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới huyện Tân Sơn cần tập trung khắc phục, đó là việc nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn chậm thay đổi; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa cao; chưa xác định rõ đầu ra sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Đồng chí yêu cầu từ nay đến hết nhiệm kỳ, Tân Sơn chủ động tính toán, đề xuất giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra.
Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, huyện phải quan tâm tới vấn đề phát triển lâm nghiệp. Với diện tích đất lâm trường chuyển đổi phải tính toán để cho các doanh nghiệp, tổ chức vào đầu tư phát triển theo hướng tập trung, quy mô trang trại. Đồng thời lựa chọn những nông sản có quy mô lớn, chất lượng cao để quan tâm chỉ đạo xây dựng được thương hiệu. Trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung thu hút các doanh nghiệp chế tạo, lắp ráp, chế biến nông - lâm - sản vào đầu tư tại huyện nhưng phải đảm bảo không để ảnh hưởng đến môi trường.
Đối với vấn đề xây dựng nông thôn mới, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc nhấn mạnh: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Tân Sơn nên tập trung thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thực hiện an sinh xã hội phải gắn chặt với nhau chứ không được tách rời.
Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, huyện đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII đồng thời quan tâm để làm tốt công tác đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện.
Tại huyện Yên Lập: Đoàn công tác do đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại huyện Yên Lập. Cùng đi có các đồng chí: Vi Trọng Lễ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Văn Hoành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
 image003_70.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo buổi làm việc tại huyện Yên Lập
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, huyện Yên Lập có 15/22 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu quan trọng đạt cao như: Tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 8,24%, vượt 1,74%. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2018 ước đạt 860 tỉ đồng, vượt 110 tỉ đồng; thu ngân sách trên địa bàn bình quân vượt 8,4%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới hiện giảm còn 17%, năm 2018 giảm 3,2%, vượt 0,7% so Nghị quyết Đảng bộ huyện. Tỉ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt 10,43%; kết nạp đảng viên mới bình quân hằng năm vượt 28 đảng viên so với mục tiêu nghị quyết.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Các chính sách an sinh xã hội bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lập đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khẳng định: Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, huyện Yên Lập đã có những bước phát triển quan trọng, thay đổi rõ rệt so với những nhiệm kỳ trước, đặc biệt là phát triển công nghiệp, dịch vụ; sản xuất nông nghiệp và đầu tư phát triển hạ tầng. Diện mạo của huyện nói chung, thị trấn Yên Lập nói riêng có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có sự thay đổi rõ nét.
Tuy nhiên, những khó khăn tồn tại nhiều năm nay của huyện như việc chồng lấn đất rừng giữa các công ty lâm nghiệp và của người dân; thực hiện cải cách hành chính; thu hút đầu tư và kiểm soát sau đầu tư… vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để khắc phục. Đồng chí đề nghị lãnh đạo huyện tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, từ đó bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, đặc biệt là việc rút ra các bài học kinh nghiệm để có giải pháp cụ thể, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo.
Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu yêu cầu: Huyện Yên Lập nắm bắt kịp thời những định hướng, chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đối với các khâu đột phá, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng, đặc biệt là trồng cây gỗ lớn và cây dược liệu. Cùng với đó, tập trung phát triển nông nghiệp, trong đó phải lựa chọn những khu vực thuận lợi, diện tích lớn để thực hiện dồn đổi ruộng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung; khuyến khích doanh nghiệp, người dân tích tụ đất rừng để phát triển sản xuất và quan tâm mở rộng diện tích chè giống mới.
Về phát triển công nghiệp, huyện cần tập trung phát triển, thu hút vào các cụm công nghiệp; lựa chọn doanh nghiệp đầu tư theo hướng tạo công ăn việc làm, tăng thu ngân sách và bảo vệ môi trường. Xây dựng nông thôn mới cần đi vào thực chất, trong đó quan trọng nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống và thu nhập cho người dân. Đồng thời tiếp tục quan tâm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, kịp thời xử lý những điểm nóng ngay từ cơ sở; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và có giải pháp phù hợp trong thực hiện sáp nhập khu dân cư; sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo lộ trình phù hợp, hiệu quả.

Tin từ CTV

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)
Xem thêm >>