KINH TẾ

Phát triển làng nghề ở Cẩm Khê

10/09/2018 15:35 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Phát triển ngành nghề nông thôn là một trong những nội dung lớn của huyện Cẩm Khê trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, hoạt động sản xuất của các làng nghề trên địa bàn huyện đã giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho lao động, người dân nông thôn, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.


IMG-6891.jpg
Ông Nguyễn Khắc Bằng - Trưởng Làng nghề Mộc Dư Ba, xã Tuy Lộc (huyện Cẩm Khê) luôn giữ gìn và phát huy nghề truyền thống
Huyện Cẩm Khê hiện có 11 làng nghề với các lĩnh vực sản xuất chủ yếu gồm: Nghề mộc, đan lát mây tre, chế biến chè, chế biến nông lâm sản, nón lá, nuôi cá chép đỏ; 4 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông thôn thuộc các nhóm nghề; hơn 2.000 cơ sở sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, chế biến nông, lâm nghiệp thủy sản… Bình quân mỗi năm doanh thu từ các làng nghề đạt trên 200 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động, tạo ra giá trị sản xuất chiếm khoảng 16,6% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp của huyện. Việc phát triển các làng nghề nông thôn đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động của huyện. Qua đó đã tạo công ăn việc làm cho lao động nông nhàn, cải thiện và nâng cao đời sống cho lao động nông nghiệp, nông thôn. 
Xã Sai Nga có nghề làm nón được gìn giữ, tiếp nối qua hơn nửa thế kỷ như một nét đẹp văn hóa của mảnh đất này. Theo dòng chảy của thời gian, nghề làm nón ở Sai Nga đã được những thế hệ trước truyền dạy, thế hệ kế cận dày công gìn giữ, phát huy. Theo xu thế thị trường, ngày nay, nghề nón ở Sai Nga không được rộn ràng như xưa nhưng nhiều gia đình thuần nông vẫn đang duy trì nghề để tăng thêm thu nhập. Làng nghề nón lá Sai Nga hiện có khoảng hơn 200 hộ làm nghề, doanh thu hằng năm đạt gần 10 tỉ đồng.
Ông Trần Văn Thảo - Chủ tịch UBND xã Sai Nga cho biết: “Nghề làm nón mang lại thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, việc tiêu thụ sản phẩm còn mang tính tự túc, tự phát nên giá trị thực sự của sản phẩm vẫn chưa cao. Để khuyến khích phát triển ngành nghề, xã tập trung tuyên truyền động viên nhân dân tiếp tục đầu tư vào duy trì và phát triển nghề làm nón truyền thống. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng, tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, ngành để mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nón lá, nhằm nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu của thị trường. Tăng cường quảng bá sản phẩm dưới nhiều hình thức để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nón lá ra mọi miền đất nước”.
snga.jpg
Làng nghề nón lá Sai Nga hiện có khoảng hơn 200 hộ làm nghề, doanh thu hằng năm đạt gần 10 tỉ đồng
Thực tế hiện nay, trong nền kinh tế thị trường với nhiều thách thức, để làng nghề có thể đứng vững và phát triển không phải là điều đơn giản. Trên thực tế, việc phát triển làng nghề ở Cẩm Khê còn khó khăn do quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, dạng kinh tế hộ gia đình là chính, chưa được chú ý đầu tư mở rộng sản xuất mà chủ yếu vẫn là ngành nghề nông thôn để tận dụng nguyên liệu vào lao động là chủ yếu. Trong khi đó, việc khai thác nguồn lực cho đầu tư phát triển làng nghề ở một số địa phương chưa cao. Cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn còn chưa đồng bộ, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong hỗ trợ phát triển nghề còn chưa chặt chẽ, chưa tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế. Bên cạnh đó, do thiếu thông tin về thị trường nên việc mở rộng tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ còn chậm; các sản phẩm ngành nghề nông thôn gắn với du lịch chưa phát triển. Năng lực, kinh nghiệm quản lý sản kinh doanh của các chủ hộ, cơ sở sản xuất; trình độ kiến thức và tay nghề của người lao động trong các làng nghề còn hạn chế. Môi trường một số làng nghề bị ảnh hưởng do công nghệ sản xuất lạc hậu, nguồn chất thải và nước thải ra trong quá trình sản xuất ở một số làng nghề chưa được xử lý, ảnh hưởng đến môi trường.
Bà Trần Thị Thu Hưởng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cẩm Khê cho biết: Thời gian tới, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương duy trì, mở rộng sản xuất tại các làng nghề hiện có theo hướng bền vững và xây dựng, phát triển thêm các làng nghề mới. Ứng dụng các tiến bộ khoa học tiên tiến để nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Từng bước sử dụng các dây chuyền thiết bị tiên tiến thay thế cho các công nghệ lạc hậu để tăng năng suất, chất lượng của sản phẩm. Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của làng nghề, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm, tăng cường công tác tiếp thị quảng bá sản phẩm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện.
Tuy nhiên, việc xây dựng, phát triển các làng nghề không chỉ phù hợp với tiềm năng, thế mạnh mà còn phát huy tối đa “nội lực” của từng địa phương. Do vậy, huyện Cẩm Khê cần tập trung khai thác nguồn nhân lực tại chỗ nhằm thu hút, tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động tại khu vực nông thôn.
Liên Linh
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)