KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Triển khai điểm mô hình Chính quyền điện tử cấp huyện tại Yên Lập

13/09/2018 09:20 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại UBND các cấp là nhiệm vụ hết sức quan trọng đảm bảo sự thành công trong xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. Trong đó, việc thực hiện triển khai mô hình điểm Chính quyền điện tử cấp huyện tại Yên Lập được xác định là một trong những nhiệm vụ cần thực hiện trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018. 


image001_13.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham quan bộ phận một cửa liên thông hiện đại tại huyện Yên lập
T riển khai chính quyền điện tử các cấp là nội dung quan trọng được UBND tỉnh xác định cần nhanh chóng thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản lý điều hành trong các cơ quan nhà nước, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đến nay, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đã được thiết lập và từng bước được khai thác, sử dụng hiệu quả tại cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Việc ứng dụng tin học vào các quy trình quản lý, điều hành đã mang lại những kết quả khả quan, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cấp chính quyền.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tế triển khai xây dựng Chính quyền điện tử đã chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến trình độ quản lý, kỹ năng của con người; huy động và sử dụng nguồn lực tài chính; khả năng tiếp cận, khai thác khoa học công nghệ mới… Trong đó, đặc biệt là thiếu một mô hình triển khai cụ thể, hiệu quả để các cơ quan, đơn vị có thể tham chiếu, thực hiện. Để giải quyết vấn đề này, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai mô hình điểm chính quyền điện tử tại huyện Yên Lập. Trên cơ sở kết quả đạt được tại huyệnYên Lập sẽ tiếp tục tổ chức nhân rộng mô hình đến các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Việc triển khai mô hình điểm Chính quyền điện tử tại Yên Lập được thực hiện trên cơ sở kế thừa những kết quả hiện có, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin để việc triển khai các ứng dụng đi vào nề nếp, hiệu quả thiết lập môi trường làm việc điện tử hiện đại, đồng bộ tại các cơ quan hành chính. Để đạt được mục tiêu này, kế hoạch chỉ ra những nhiệm vụ cần phải thực hiện trong thời gian tới bao gồm: Thứ nhất, tiếp tục nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo cán bộ công chức các cấp trên địa bàn huyện có đầy đủ trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ. Thứ hai, đẩy mạnh tăng cường gửi nhận văn bản điện tử thông qua các phần mềm quản lý, văn bản và điều hành hoặc sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh nhằm giảm, tiến tới thay thế việc gửi nhận văn bản giấy giúp cho việc tổ chức điều hành các hoạt động của cơ quan nhà nước được nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả. Thứ ba, thiết lập trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện và cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định để người dân và doanh nghiệp có thể theo dõi, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, chú trọng đến việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu về số lượng và chất lượng của tỉnh.
image002.jpg 
Lễ ký kết kế hoạch triển khai mô hình điểm chính quyền điện tử giữa Sở TT&TT và UBND huyện Yên Lập
Thứ năm, đào tạo nâng cao kỹ năng tin học cho cán bộ, công chức tiếp cận và sử dụng tốt các ứng dụng để trao đổi, phối hợp thực hiện công vụ trên môi trường mạng. Ngoài ra, cần từng bước tuyên truyền, hỗ trợ người dân biết và khai thác các hệ thống thông tin do các cơ quan nhà nước cung cấp. Việc thực hiện thành công các nhiệm vụ trên sẽ giúp UBND huyện Yên Lập thiết lập được môi trường làm việc đồng bộ, hiện đại trên môi trường mạng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc hỗ trợ về nguồn lực từ Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Yên Lập với vai trò là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện các nội dung cần quyết tâm, chỉ đạo sát sao trong tổ chức thực hiện. Với sự mong muốn và quyết tâm của hai đơn vị, việc triển khai mô hình điểm Chính quyền điện tử sẽ thu được những thành quả tích cực, đóng góp cho sự phát triển chung của hoạt động công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế tại địa phương.
Lê Quang Thắng
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)