Thông báo

Thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2018

19/09/2018 07:32 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal -  Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 54/TB-UBND về thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2018


Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thông báo giờ làm việc mùa đông của các cơ quan Nhà nước trong tỉnh thực hiện từ ngày 16/10/2018 đến hết ngày 15/4/2019 như sau:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trường học quy định thời gian làm việc, sản xuất, phục vụ cho thích hợp, đảm bảo thuận tiện nhưng phải đúng quy định của Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan Nhà nước trong tỉnh thực hiện thời gian làm việc hàng ngày đúng quy định trong Thông báo này./.
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)