Thông báo

Thực hiện ngày nghỉ vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2019

19/09/2018 07:29 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4064 /UBND-HCTC về việc thực hiện ngày nghỉ vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2019


1. Dịp nghỉ Tết Dương lịch.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ từ thứ Hai ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 05/01/2019.
Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch: Công chức, viên chức nghỉ 04 ngày liền, từ ngày thứ Bảy 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019.
2. Dịp nghỉ Tết Âm lịch.
Công chức, viên chức nghỉ từ thứ Hai ngày 04/02/2019 đến hết thứ Sáu ngày 08/02/2019.
Như vậy, dịp Tết Âm lịch, công chức, viên chức nghỉ liền 09 ngày, từ thứ Bảy ngày 02/02/2019 đến hết Chủ nhật ngày 10/02/2019.
3. Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
Công chức, viên chức nghỉ bù thứ Hai ngày 15/4/2019 do ngày lễ giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào Chủ nhật ngày 14/4/2019.
Như vậy, dịp nghỉ lễ này, công chức, viên chức nghỉ liền 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 13/4/2019 đến hết thứ Hai ngày 15/4/2019.
4. Dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5.
Công chức, viên chức nghỉ từ thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019, đi làm bù vào thứ Bảy ngày 04/5/2019.
Như vậy, dịp nghỉ lễ này, công chức, viên chức nghỉ liền 05 ngày, từ thứ Bảy ngày 27/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019.
5. Dịp nghỉ lễ ngày Quốc khánh 2/9.
Công chức, viên chức sẽ nghỉ 01 ngày, thứ Hai ngày 02/9/2019.
Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Vậy thông báo để các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị thực hiện ngày nghỉ vào các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2019 cho công chức, viên chức theo quy định./.
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)