Thông báo

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019

20/09/2018 15:08 CH

Xem cỡ chữ Email Print


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 với các nội dung sau:
I. Danh mục nhiệm vụ cấp tỉnh năm 2019 đưa ra tuyển chọn:
1. Đề tài: Nghiên cứu, xác định các biện pháp kỹ thuật phòng trừ tổng hợp Châu chấu tre lưng vàng (Dendrocalamus barbatus) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Định hướng mục tiêu: Xác định thành phần loài, đặc điểm sinh học, quy luật phát sinh, phát triển và các biện pháp phòng trừ tổng hợp, kiểm soát khả năng gây hại của loài châu chấu tre lưng vàng tại tỉnh Phú Thọ; Xây dựng mô hình ứng dụng thành công các biện pháp kỹ thuật phòng trừ và quản lý bền vững châu chấu tre lưng vàng tại 03 huyện: Đoan Hùng, Tam Nông và Thanh Sơn quy mô diện tích dự kiến từ 4-6ha.
- Dự kiến sản phẩm: Báo cáo đặc tả sinh học và sinh thái học loài Châu chấu tre lưng vàng. Quy trình kỹ thuật phòng trừ tổng hợp đối với Châu chấu tre lưng vàng; 01 Mô hình ứng dụng thành công biện pháp kỹ thuật tổng hợp phòng trừ và quản lý bền vững Châu chấu tre lưng vàng tại 03 huyện Đoan Hùng, Tam Nông và Thanh Sơn quy mô diện tích từ 4-6ha; 01 lớp tập huấn về kỹ thuật áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp đối với Châu chấu tre lưng vàng cho 100-150 người dân các huyện Đoan Hùng, Tam Nông và Thanh Sơn.
2. Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm càng nước ngọt (Macrobrachium nipponenis) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Định hướng mục tiêu: Hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm càng nước ngọt (Macrobrachium nipponenis); Ứng dụng quy trình sản xuất xuất giống và nuôi thương phẩm được nghiên cứu tại 3-4 hộ dân hoặc doanh nghiệp thủy sản để xây dựng mô hình sản xuất và cung cấp tôm giống và tôm thương phẩm chất lượng đáp ứng các chỉ tiêu về chất lượng thủy sản, quy mô diện tích 2-3ha.
- Dự kiến sản phẩm: 02 quy trình kỹ thuật: sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm càng nước ngọt (Macrobrachium nipponenis); Mô hình sản xuất tôm giống, công suất 250.000-300.000 con tôm giống/năm; Mô hình sản xuất tôm thương phẩm quy mô diện tích 2-3ha, công suất đạt 800-1.000kg/ha/năm; 370.000-450.000 con tôm giống, 2.500-4.500kg tôm thương phẩm; 05 kỹ thuật viên được đào tạo, nắm vững toàn bộ quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm càng nước ngọt; 100-150 lượt người dân được tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất tôm giống và nuôi tôm thương phẩm.
II. Thành phần và thời gian nộp hồ sơ.
1. Thành phần hồ sơ:
(1) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo mẫu (Mẫu A3-ĐƠN).
(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN (nếu có).
(3) Thuyết minh nhiệm vụ theo mẫu phù hợp từng loại nhiệm vụ (Mẫu A4-1-TMĐTKH, Mẫu A4-2-TMĐTXH, Mẫu A4-3-TMDASXTN, Mẫu A4-4-TMDAKHCN) và dự toán kinh phí thực hiện trong thuyết minh theo mẫu A4-5-PLTM)
(4) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-CQCT).
(5) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của cơ quan chuyển giao công nghệ hoặc cơ quan phối hợp thực hiện (Mẫu A6-CQCG) (nếu có);
(6) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện chính có xác nhận của tổ chức quản lý nhân sự (Mẫu A7-LLKH).
(7) Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp thuê chuyên gia nước ngoài).
(8) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ (Mẫu A8-XNPH). (Trường hợp có tổ chức phối hợp thực hiện).
(9) Văn bản chứng minh năng lực về nhân lực KH&CN, trang thiết bị của đơn vị phối hợp thực hiện (trường hợp có tổ chức phối hợp thực hiện).
(10) Văn bản chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).
(11) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ (trong trường hợp thuyết minh nhiệm vụ có nội dung mua, trang thiết bị, nguyên vật liệu).
Các file biểu mẫu nêu trên được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: http://www.sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn.
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được lập thành 10 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và dán kín, bên ngoài ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019; Tên nhiệm vụ;  Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện; Họ tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
2. Thời hạn nộp hồ sơ:Từ ngày ra thông báo đến trước ngày 15/12/2018.
3. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Khoa học -Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ - Đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
4. Lưu ývề hồ sơ hợp lệ: Hồ sơ được xem là hợp lệ phải có đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định; phải nộp đúng thời hạn (căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi hoặc dấu văn thư nhận nếu gửi trực tiếp) và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu phù hợp về thể thức và nội dung. Các hồ sơ không hợp lệ sẽ không được xem xét tuyển chọn và không gửi trả lại.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ), điện thoại: 0210.3854696 hoặc Email theo địa chỉ: phongqlkhpt@gmail.com.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)