THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười

05/10/2018 16:28 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 5/10, UBND ban hành văn bản số 4508/UBND-KGVX về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười.


Căn cứ Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười - Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam với nghi thức quốc tang trong hai ngày 06 và 07/10/2018.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các cơ quan đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện thị, thành; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện và chỉ đạo cac cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc treo cờ rủ và tạm ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí (nếu có) trong những ngày Lễ Quốc trang đồng chí Đỗ Mười (ngày 06 và 07/10/2018).

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)