THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh tháng 9/2018 và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018

08/10/2018 08:33 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 28/0/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 172/BC-UBND báo cáo hoạt động của UBND tỉnh tháng 9/2018 và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)