TIN NỔI BẬT

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII: Tiếp tục những bước tiến vững chắc, tạo xung lực mới cho đất nước

09/10/2018 17:01 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương (Hội nghị Trung ương 8) khóa XII diễn ra từ ngày 2 - 6/10/2018. Hội nghị đã bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước. Hội nghị đã thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 


image001_4.jpg
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Nguồn Internet)
Tại hội nghị, BCH Trung ương Đảng đã thống nhất cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Đồng thời xem xét, quyết định thành lập 5 tiểu ban: Văn kiện, Kinh tế - Xã hội, Điều lệ Đảng, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội, khởi đầu quá trình chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội XIII của Đảng.
Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, BCH Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định ban hành Qui định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Qui định này được xây dựng trên cơ sở sơ kết Qui định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 và Qui định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016, bảo đảm sự đồng bộ với các nghị quyết, qui định của Đảng có liên quan, theo nguyên lí “Có xây có chống, xây trước, chống sau”. Trong đó nêu rõ 9 nội dung phải gương mẫu đi đầu thực hiện, 9 nội dung phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống. Việc ban hành Qui định nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nền nếp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương.
image003_4.jpg
Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị Trung ương 8, khoá XII, sáng 3/10 (Ảnh: TTX)
Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, BCH Trung ương thống nhất cao với những nhận định, đánh giá về kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 (Nghị quyết số 09-NQ/TW). Đồng thời nhất trí ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển.
Theo đó, Trung ương xác định đến năm 2030 phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản về phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo. Tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước; đóng góp của các ngành kinh tế thuần biển chiếm khoảng 10% GDP cả nước; đóng góp GRDP của các tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65 - 70% GDP cả nước. Chỉ số phát triển con người (HDI) các tỉnh, thành phố ven biển cao hơn mức trung bình của cả nước… Trong bối cảnh cả thế giới đang thực hiện cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, cần quan tâm chuyển từ kinh tế biển chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường sang kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, khoa học công nghệ, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển Việt Nam.
Cũng tại hội nghị lần này, BCH Trung ương đã đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, định hướng phát triển năm 2019 và những năm còn lại của nhiệm kì. BCH Trung ương nhận định, trong 9 tháng đầu năm 2018, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Dự báo, đến cuối năm 2018, có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 6,6 - 6,8%, quy mô GDP khoảng 240,5 tỉ đô la Mỹ. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát. Bội chi ngân sách ở mức 3,67% GDP; nợ công có xu hướng giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội qui định.
image005_1.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị (Ảnh: Nguồn VOV)
Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm… được quan tâm đầu tư phát triển, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 5,2 - 5,7%. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình và đánh giá cao.
Trung ương khẳng định, những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2018 đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nửa đầu nhiệm kỳ khoá XII, tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và 5 năm 2016 - 2020.
Tuy nhiên, Trung ương cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, kinh tế - xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, an ninh, trật tự xã hội.
Do vậy, từ nay đến cuối năm và trong những năm tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2018. Tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lí của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của tất cả các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, cộng đồng các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.
Với những kết quả quan trọng đã đạt được, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thành công tốt đẹp, tiếp tục những bước tiến vững chắc, nhằm đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và đồng bộ hơn, tạo xung lực mới cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)