Thông báo

Công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

19/10/2018 10:29 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 10/10/2018, Sở Tư pháp tỉnh ban hành văn bản số 775/STP-TGPL về việc cập nhật công bố danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên địa bản tỉnh


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)