Thông báo

Tuyển sinh đào tạo nghề cho nạn nhân da cam, người khuyêt tật

19/10/2018 10:45 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 12/10/2018, Hội NNCDDC/DIOXIN tỉnh ban hành văn bản số 70/CV-BTVTH về việc đăng tin tuyển sinh học nghề cho nạn nhân da cam, người khuyết tật.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)