Thông báo

Kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân hát Xoan tỉnh Phú Thọ lần thứ Ba - năm 2018

25/10/2018 16:55 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 19/10/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 30/TB-SVHTTDL về thông báo kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân hát Xoan tỉnh Phú Thọ lần thứ Ba - năm 2018 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)