TIN TRONG TỈNH

Tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin sai trái, xuyên tạc

01/11/2018 17:34 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 1/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, tư tưởng và cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh tháng 10. 


IMG-9921.jpg
Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Xuân Thiện chủ trì hội nghị
Đồng chí Hà Xuân Thiện - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, một số ban, ngành liên quan và các cộng tác viên dư luận cấp tỉnh.
Đánh giá công tác báo chí tháng tháng 10, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Xuân Thiện khẳng định: Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và thông tin, tuyên truyền kịp thời, khá toàn diện các sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước, trong tỉnh. Khối lượng tin bài thực hiện trong tháng tương đối lớn, phong phú về thể loại. Chất lượng tin bài được quan tâm, chú trọng và có hiệu quả tích cực trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.
IMG-9917.jpg
Đại biểu phát biểu tại hội nghị
Trong đó, các cơ quan báo chí cập nhật liên tục, kịp thời nội dung, hoạt động Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng khóa XII; Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tại kỳ họp. Đặc biệt là thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch nước, sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân đối với cá nhân đồng chí cũng như sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Cùng với đó, các cơ quan báo chí cũng tập trung tuyên truyền công tác lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2018. Tuyên truyền đậm nét việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ; lễ thông xe cầu Văn Lang nối tỉnh Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội.
Bên cạnh đó, những thông tin liên quan đến các vấn đề  tồn tại được dư luận xã hội quan tâm hoặc các thông tin về mặt trái của xã hội được báo chí của tỉnh phản ánh có tính xây dựng, định hướng tốt trong dư luận xã hội.
IMG-9886.jpg
Cộng tác viên dư luận xã hội huyện Cẩm Khê phát biểu tại hội nghị
Trong tháng 10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được 115 lượt thông tin, báo cáo phản ánh về tình hình dư luận xã hội từ các cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và 18 tổ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. Theo phản ánh của cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, người dân mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chủ động định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời đưa tin chính thống về các sự kiện nổi bật, những vấn đề “nóng” để nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.
Tại buổi giao ban, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông đã có ý kiến làm rõ thêm những kết quả tuyên truyền cũng như các thông tin mà các cộng tác viên dư luận xã hội quan tâm đặt ra.
Định hướng tuyên truyền tháng 11, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Hà Xuân Thiện đề nghị: Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng có trọng tâm kết quả Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục phản ánh hoạt động Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tại kỳ họp. Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018. Đặc biệt, trong tháng 11 sẽ xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ qua mạng internet tại Tòa án nhân dân tỉnh, các cơ quan báo chí tuyên truyền tuân thủ theo các qui định của cơ quan chuyên môn để đưa tin kịp thời, đầy đủ.
Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần có những bài viết đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời phải tích cực đấu tranh trên mặt trận chống tiêu cực; tăng cường công tác quản lý báo chí, quản lý phóng viên tốt hơn nữa và nâng cao chất lượng các loại tạp chí, ấn phẩm.
Hương Giang
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)