TIN TRONG TỈNH

Thanh Sơn triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các khu dân cư

01/12/2018 19:24 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 29/11, huyện Thanh Sơn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập khu dân cư trên địa bàn huyện đến năm 2019; hướng dẫn thực hiện lấy tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và triển khai hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2018. 


anh-sau1.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị
Dự hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Khai - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu BCH Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh, Huyện ủy Thanh Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng và ban hành hệ thống văn bản, hướng dẫn, triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư trên địa bàn huyện đến năm 2019.
Theo đó, việc xây dựng Đề án sáp nhập, thành lập khu dân cư mới, tổ chức tuyên truyền và lấy ý kiến nhân dân về việc sáp nhập, thành lập khu dân cư mới ở các xã, phường phải hoàn thành trong tháng 12/2018; sau đó trình HĐND cùng cấp thông qua, hoàn thành trong tháng 3/2019.
UBND huyện xây dựng đề án tổng thể báo cáo UBND tỉnh hoàn thành trong tháng 5/2019; chỉ đạo, tổ chức kiện toàn bộ máy nhân sự, thành lập khu dân cư mới đi vào hoạt động ổn định trong tháng  9/2019. Việc sáp nhập khu dân cư dựa trên sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân.
hu1.jpg
Quang cảnh hội nghị
Dự kiến, huyện sẽ tiến hành sáp nhập 44 khu dân cư thành 22 khu dân cư mới. Sau sáp nhập, huyện sẽ giảm từ 185 khu xuống còn 163 khu dân cư. Khu dân cư mới thuộc thị trấn miền núi đảm bảo có từ 150 hộ dân trở lên; khu thuộc xã miền núi, vùng cao đảm bảo có từ 100 hộ dân trở lên.
Tại hội nghị, Huyện ủy Thanh Sơn cũng đã hướng dẫn lấy tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định 262 của Bộ Chính trị. Đồng thời triển khai hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lí năm 2018 theo Hướng dẫn số 13 của BTV Tỉnh ủy.
Hà Trang 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)