VĂN HÓA - XÃ HỘI

Nỗ lực chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển

22/12/2018 17:29 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Hơn nửa thế kỷ qua, cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện thành công Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ). Từ một tỉnh có mức sinh cao đứng đầu miền Bắc vào năm 1960 (tỉ suất sinh của tỉnh là 45,6‰), đến năm 2017 tỉ suất sinh của tỉnh giảm xuống còn 17,15‰; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 3,41% xuống 1,16%; tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên từ 30% giảm còn 12,3%.


image001_60.jpg
Cán bộ dân số tuyên truyền về SKSS/KHHGĐ tại xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập
Cơ cấu dân số cũng đã có sự chuyển biến tích cực, tỉ số phụ thuộc giảm mạnh, sau hơn 10 năm giảm từ 66,1% năm 1999 xuống 30,7% năm 2016. Hiện nay, cứ trung bình 2 người trong độ tuổi lao động chỉ có 1 người phụ thuộc. Với cơ cấu dân số lý tưởng đó, Phú Thọ bước vào “kỷ nguyên của cơ cấu dân số vàng”, cơ hội lý tưởng để tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội.
Kết quả đạt được của công tác dân số thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng dân số của tỉnh, tuổi thọ bình quân của người dân trong tỉnh đạt 73,1 tuổi, chỉ số phát triển con người (HDI) tương đương mức bình quân của cả nước. Mức sinh thấp và dần ổn định là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện tình trạng sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Tỉ số chết mẹ, tỉ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi giảm mạnh và ở mức thấp; tỉ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thấp hơn nhiều so với mức bình quân của cả nước. Qua đó đã góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, công tác Dân số và Phát triển của tỉnh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả về quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số. Phú Thọ có quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao (388 người/km2), là tỉnh chưa đạt mức sinh thay thế. Tỉ số giới tính khi sinh tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn ở mức cao tương đương mức bình quân chung của cả nước. Dân số của tỉnh hiện nay đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng, đi liền với cơ hội là những thách thức đặt ra rất lớn về giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Cùng với sự xuất hiện của cơ cấu dân số vàng, Phú Thọ đã bước vào thời kỳ già hóa dân số, đây là vấn đề có tác động tới tất cả các khía cạnh của đời sống con người. Chất lượng dân số tuy đã được nâng lên nhưng vẫn ở mức thấp, tuổi thọ tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp, tỉ lệ người bị khuyết tật, số trẻ sinh ra bị dị tật và mắc các bệnh lý bẩm sinh còn cao.
Như vậy, nhiều vấn đề mới đã nảy sinh, vừa là cơ hội vừa là thách thức, đòi hỏi phải có những chính sách phù hợp. Việc chuyển trọng tâm từ DS - KHHGĐ sang Dân số và Phát triển là bước ngoặt quan trọng để đất nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương về công tác dân số trong tình hình mới, Phú Thọ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai các hoạt động cụ thể với mục tiêu giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục nỗ lực giảm mức sinh, tiến tới đạt và duy trì mức sinh thay thế. Đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số. Đồng thời phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh.
image003_34.jpg 
Tỉnh Phú Thọ triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
Trong thời gian tới, để thực hiện thành công việc chuyển trọng tâm chính sách từ DS - KHHGĐ sang Dân số và phát triển, Phú Thọ sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 47-KH/TU của Tỉnh ủy và các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số và Phát triển trong toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số; bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số và tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài đầu tư cho công tác dân số.
Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)