THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh

24/12/2018 17:13 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 4/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3347/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Hệ thống đường dây 500KV có chiều dài 81,743km với 166 cột đi qua thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Tam Nông, Phù Ninh, Yên Lập. Đơn vị chủ quản là Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia và Công ty truyền tải điện 1. Đơn vị quản lí vận hành công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là Truyền tải điện Tây Bắc và Truyền tải điện Tây Bắc 2.
Hệ thống truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh được truyền tải điện năng từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc theo hệ thống điện quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải sử dụng điện năng của khu vực miền Bắc cũng như cả nước. Tạo ra mối liên kết mạch vòng giữa các khu vực trong hệ thống điện toàn quốc nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia, góp phần tối ưu hóa chế độ vận hành hệ thống điện quốc gia.
Trong tình hình hiện nay, việc đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương liên quan cần tích cực phối hợp với Truyền tải điện Tây Bắc và Truyền tải điện Tây Bắc 2 kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động các đơn vị Truyền tải điện và các vấn đề khác liên quan đến an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500KV để kịp thời xử lí vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Các sự việc liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500KV trên địa bàn tỉnh, các địa phương phải kịp thời báo cáo về cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)