THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán

24/12/2018 17:12 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5783/UBND-KGVX về việc “Trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019”.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị triển khai rà soát, xác định số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói và lập phương án trợ giúp cho các hộ gia đình thiếu lương thực, ổn định đời sống trong những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và thời kì giáp hạt đầu năm 2019.
UBND các huyện, thành, thị chủ động cân đối nguồn kinh phí đã được bố trí và các nguồn vận động hợp pháp khác để thực hiện trợ cấp. Trong trường hợp đặc biệt, những huyện, thành, thị không thể tự cân đối được nguồn kinh phí và các nguồn vận động hợp pháp khác để đảm bảo trợ cấp thì phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/01/2019 để tổng hợp, đề xuất giải quyết. Đồng thời báo cáo nhanh tình hình trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trước ngày 20/01/2019 và báo cáo kết quả trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và thời kì giáp hạt đầu năm 2019 trước ngày 10/3/2019 về UBND tỉnh.
UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm đầu mối chủ trì hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị thực hiện việc trợ cấp; tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)