KINH TẾ

Sản xuất nông nghiệp - Thành quả của một năm vượt khó

29/12/2018 14:00 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Năm 2018 là năm có nhiều biến động về thời tiết với những dấu hiệu bất thường như nắng nóng kéo dài, mưa lớn gây ngập úng, sâu bệnh, cùng với đó là biến động bất lợi của thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vượt lên tất cả những khó khăn, thách thức cùng sự đầu tư cơ sở hạ tầng, ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án về phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi trên địa bàn đều tăng lên, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới. Giá trị tăng thêm của nông, lâm, thuỷ sản năm 2018 ước đạt 10.877 tỉ đồng, tăng 4,6% so với năm 2017.


ông-hải_2.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình phát triển cây có múi trên địa bàn huyện Thanh Sơn vào tháng 8/2018
Những chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đã khuyến khích người dân đầu tư vào một số cây trồng là thế mạnh của tỉnh. Những hạn chế cố hữu xưa nay trong sản xuất nông nghiệp tại các địa phương như nhỏ lẻ, manh mún, tự phát đã từng bước được khắc phục bằng việc tích cực triển khai dồn đổi ruộng đất gắn với xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 112,7 nghìn ha; sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 446,5 nghìn tấn; sản lượng chè búp tươi đạt 178,5 nghìn tấn. Cây trồng có giá trị cao như bưởi Đoan Hùng, bưởi Diễn được chú trọng phát triển với tổng sản lượng ước đạt 22,4 nghìn tấn.
Sản xuất chăn nuôi của tỉnh đã có bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi trang trại, gia trại phát triển. Tỉ lệ bò lai, lợn ngoại, lợn lai, gia cầm siêu thịt, siêu trứng cho năng suất ngày càng cao. Đến nay, tổng đàn gia cầm là 14,6 triệu con; tổng đàn trâu, bò đạt 185 nghìn con; tổng đàn lợn đạt 786,1 nghìn con. Sản lượng thịt các loại ước đạt 173,3 nghìn tấn, đáp ứng nhu cầu trong tỉnh và cung cấp một phần ra ngoài tỉnh.
Phát triển thủy sản có sự chuyển biến tích cực, chuyển đổi phương thức từ nuôi trồng thủy sản quảng canh sang nuôi thâm canh, bán thâm canh; chuyển dần từ nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình sang hình thức nuôi theo tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp. Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản ổn định là 10 nghìn ha mặt nước; sản lượng đạt 35,5 nghìn tấn; tổng số 1.319 lồng nuôi thâm canh.
Lâm nghiệp từng bước xác định được chỗ đứng và trở thành ngành kinh tế quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh với diện tích trồng mới rừng tập trung đạt 10,6 nghìn ha. Trong đó, trồng cây gỗ lớn đạt 470,7ha; tỉ lệ độ che phủ rừng đạt 39,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 628,3 nghìn m3, tăng 9,3% so với cùng kỳ.
-DSC6247.jpg
Sản phẩm dưa vàng của HTX Nông nghiệp công nghệ cao Việt Trì ECOFARM ở khu 4, xã Hùng Lô
Bên cạnh việc duy trì các thương hiệu nông sản đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa thì trong năm 2018 tỉnh cũng đã hỗ trợ sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm gà nhiều cựa Tân Sơn, rau an toàn Tân Đức; tiếp tục triển khai dán tem truy suất nguồn gốc trên rau, thịt chua, bưởi Đoan Hùng. Công nhận thêm 1 làng nghề nâng tổng số lên 73 làng nghề trên toàn tỉnh.
Thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được chú trọng. Đến nay đã có 29 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư đăng ký trên 3,2 nghìn tỉ đồng. Hệ thống công trình thủy lợi luôn đảm bảo tưới, tiêu thường xuyên cho trên 80% diện tích lúa. Các tuyến đê cơ bản đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần bảo vệ đê, kết hợp làm đường giao thông, nâng cao hiệu quả phòng, chống lụt, bão và tạo thuận lợi cho giao thương với các tỉnh, thành phố cũng như phát triển kinh tế vùng ven sông.
Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Số xã đạt tiêu chí NTM tăng nhanh, ước đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn NTM, tăng 20 xã so với năm 2017 và vượt 40% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Bình quân đạt 13,8 tiêu chí/xã, tăng 0,8 tiêu chí/xã so với năm 2017; có 90 khu dân cư đạt chuẩn NTM. Đến nay, huyện Thanh Thủy, thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM.
537135.jpg
Phát triển thủy sản là một trong những thế mạnh của huyện Cẩm Khê
Ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các Nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: Về giống, vật tư, an toàn thực phẩm… Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp và xây dựng NTM. Từ đó tạo sự thống nhất về quan điểm chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị và người dân để thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển theo hướng hàng hóa, nâng qui mô, giá trị và hiệu quả sản phẩm.
Để khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của từng vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện nhiều cơ chế, chính sách tạo môi trường, động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thử nghiệm các ứng dụng công nghệ cao phù hợp với thực tiễn để nhân rộng (công nghệ cao trong sản xuất thâm canh rau, chè, cây ăn quả…). Tập trung chỉ đạo tổ chức lại sản xuất theo ngành hàng, theo chuỗi sản xuất; phối hợp với các ngành, các địa phương tạo mọi điều kiện thu hút doanh nghiệp vào sản xuất, chế biến làm đầu ra cho chuỗi liên kết; triển khai thực hiện có hiệu quả “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” và Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ nông nghiệp, chú trọng phát triển thương mại điện tử, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ nông sản. Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát triển các thương hiệu sản phẩm đặc sản, nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.
Liên Linh
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)