TIN TRONG TỈNH

Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

06/01/2019 11:22 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 5/1, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.


bithuduk.jpg
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Anh phát biểu tại hội nghị
Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Sở; Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Sở.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Anh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Sở đạt được trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2018 là năm Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các thế hệ lãnh đạo; triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh và của ngành. Ở bất cứ nhiệm vụ nào, Đảng ủy Sở đều khẳng định là tập thể đoàn kết, thống nhất, có trình độ chuyên môn, trách nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.
Với lợi thế có đội ngũ cán bộ trẻ, trình độ chuyên môn cao, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mong muốn trong thời gian tới Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, khoa học kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể ngày càng vững mạnh.
Cùng với đó, cần tiếp tục thực hiện đánh giá cán bộ, đảng viên một cách thực chất, khách quan, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên vươn lên sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đó, khẳng định vị thế của ngành Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn hiện nay.
chibohoanthanhxsnv.jpg
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn tặng Giấy khen cho Chi bộ 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Với những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã được Đảng ủy Sở đề ra trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tin tưởng rằng BCH Đảng bộ Sở sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng năm 2019.
Năm 2018, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy tốt vai trò tham mưu quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực của ngành, tạo điều kiện để các lĩnh vực của ngành phát triển mạnh mẽ, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trong lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Sở đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Năm 2018 là năm Đảng ủy ban hành Nghị quyết, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức, bộ máy các đơn vị trực thuộc, các chi bộ và đoàn thể trong Sở. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa Kết luận của Tỉnh ủy, Quyết định số 15 của UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy của Sở đã giảm 2 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Bộ máy của Sở hoạt động ổn định, chất lượng công việc và hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước đã được nâng lên.
dvhtxsnv.jpg
Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn trao Giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được quan tâm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên, tập trung kiểm tra việc chấp hành qui định theo Điều lệ Đảng, thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.
Trong năm, Đảng bộ đã thực hiện qui trình đề nghị bổ nhiệm Giám đốc Sở và 1 Phó Giám đốc Sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 9 cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương; điều động, luân chuyển 4 vị trí lãnh đạo cấp phòng; cử 12 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể được quan tâm, chú trọng. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể có nhiều tiến bộ, đã gắn việc triển khai các phong trào của tổ chức đoàn thể với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do ngành phát động và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.
hocnghiquyet.jpg
Quang cảnh hội nghị
Năm 2019, Đảng ủy Sở tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện kiện toàn các chức danh của cấp ủy theo qui định. Xây dựng chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI) của cơ quan để đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng CBCCVCNLĐ. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ. Tăng cường công tác lãnh đạo các hoạt động đoàn thể, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành.
Trong dịp này, Đảng ủy Sở đã tặng Giấy khen cho 1 chi bộ và 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
hocnghiquyet1.jpg
Cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ của Sở nghe truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8
* Cùng ngày, Đảng ủy Sở đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên CCVCNLĐ của Sở.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Trường Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung Hội nghị Trung ương 8, trọng tâm là Quy định 08-QĐ/TW về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”; Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận.
Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi các nội dung Hội nghị Trung ương 8, từ đó xây dựng kế hoạch hành động, gắn việc triển khai các nghị quyết, kết luận với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.
Lệ Thủy
 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)