THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019

23/01/2019 17:56 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 18/1/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBND về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019. 


Kế hoạch nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng, phát huy truyền thống tốt đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên rừng; tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong mọi tổ chức cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân năm mới; góp phần tích cực trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật; nâng cao chất lượng và hiệu quả của rừng.
Theo chỉ tiêu kế hoạch, toàn tỉnh sẽ trồng 858,5ha rừng tập trung; 463,5 nghìn cây phân tán. Thời gian thực hiện trong 1 tháng, bắt đầu từ ngày 11/2/2019 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi năm 2019) đến ngày 11/3/2019.
Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019 cấp tỉnh được tổ chức tại khu vực cảnh quan Trung tâm Lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì. Các huyện và thị xã Phú Thọ đồng loạt tổ chức Lễ phát động vào 8 giờ ngày 11/2/2017 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi năm 2019).
Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch; chỉ đạo quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định; hướng dẫn lựa chọn cơ cấu giống cây lâm nghiệp phù hợp với từng vùng sinh thái.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp; chủ động tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại địa phương.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)