THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

23/01/2019 17:56 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 18/1/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

 

 


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị quán triệt, chủ động chỉ đạo, điều hành thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. Từ đó góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời tạo niềm tin phấn khởi và động lực mới quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.
Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; dành thời gian thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia hỗ trợ cho người nghèo, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có Tết, đón Tết vui vẻ; hướng dẫn và theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động.
Tăng cường công tác dự báo, theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Các cơ quan hành chính các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành, sản xuất, kinh doanh và giao dịch của nhân dân.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, quy định trên địa bàn và lĩnh vực phụ trách.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)