THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện quyết liệt kiểm soát dịch lở mồm long móng

30/01/2019 13:54 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 18/1/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 279/UBND-KTN về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt kiểm soát dịch lở mồm long móng.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 186/BNN-TY ngày 11/1/2018 về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt kiểm soát dịch bệnh lở mồm long móng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; văn bản số 5906/UBND-KTN ngày 26/12/2018; văn ban số 127/UBND-KTN ngày 9/1/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các huyện, thành, thị thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh lở mồm long móng theo đúng các quy định của phát luật; giám sát, phát hiện sớm các trường hợp gia súc mắc bệnh; lấy mẫu gửi phòng thử nghiệm có thẩm quyền xét nghiệm để xác định chính xác các mầm bệnh để có cơ sở tổ chức tiêm phòng;
Đánh giá sát tình hình dịch bệnh, tránh tình trạng đánh giá quá tình hình để tổ chức tuyên truyền tránh không để người dân hoang mang, hiểu sai tình hình dịch bệnh từ đó ảnh hưởng đến việc tiêu thụ thịt lợn trong dịp Tết nguyên đán và các lễ hội mùa xuân gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh của hệ thống thú y nhất là hệ thống thú y tuyến huyện, tuyến xã.
UBND các huyện, thành, thị nhất là các huyện, thành đã và đang có dịch lở mồm long móng chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; xử lý gia súc bệnh, gia súc chết, tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc; tiêm phòng khẩn cấp chống dịch, bao vây ổ dịch ở các xã đã, đang có ổ dịch; quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc ra khỏi vùng có dịch theo đúng quy định.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và các biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống dịch; tác hại nguy hiểm của bệnh lở mồm long móng và tham gia tích cực trong phòng chống dịch bệnh; các biện pháp xử lý gia súc bệnh, các hỗ trợ của nhà nước đối với xử lý và tiêu hủy gia súc bệnh, gia súc chết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan;
UBND huyện Phù Ninh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian vừa qua chưa chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện kiểm soát chặt trẽ công tác phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng theo quy định; chưa xử lý kịp thời, dứt điểm, tiêu hủy các ổ dịch bệnh, còn để xảy ra tình trạng người dân vứt xác lợn chết ra môi trường gây ô nhiễm môi trường, bức xúc cho cộng đồng dân cư, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra diện rộng mà thời gian qua các cơ quan báo chí đã phản ánh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trên. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)