THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường tuyên truyền pháp luật dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

30/01/2019 16:58 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 24/1/2019, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương về việc tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.


Nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiềm chế đến mức thấp nhất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tai nạn và các vi phạm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật. Tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Lựa chọn các hình thức, đối tượng phù hợp để tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các nội dung trọng tâm về đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, cấm tàng trữ, buôn bán, đốt pháo. Các cơ sở giáo dục tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật trước, trong và sau Tết; đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
UBND các huyện, thị, thành căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra các giải pháp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)