THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh

13/02/2019 16:58 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 30/1/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện.


Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sử dụng điện nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, ứng dụng công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng và giao thông vận tải... Bình quân hằng năm đã tiết kiệm được khoảng 30 nghìn KWh điện.
Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể - xã hội và các hộ gia đình sử dụng điện thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; ban hành quy chế về mua sắm thiết bị khi sửa chữa, thay thế hoặc mua mới đối với các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công ty Điện lực Phú Thọ xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, bài viết tuyên truyền về tiết kiệm điện; dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về tiết kiệm điện; thông báo nội dung Chỉ thị này để các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)