THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Từ ngày 01/01/2019 phát hành công báo điện tử thay thế công báo giấy

13/02/2019 16:59 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 05/01/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 32/VP-CBTH về việc phát hành công báo điện tử thay thế công báo giấy. Kể từ ngày 01/01/2019 ngừng cung cấp công báo giấy (bao gồm Công báo Chính phủ và Công báo của tỉnh Phú Thọ) thay thế bằng công báo điện tử.


Thực hiện nội dung của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước và nội dung chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 10316/VPCP-TTĐT ngày 24/10/2018 về việc tập trung sử dụng công báo điện tử thay thế công báo giấy, Văn phòng UBND tỉnh thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành, thị phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung về sử dụng công báo từ ngày 01/01/2019 như sau:
Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin từ Công báo của Chính phủ, tập trung sử dụng công báo điện tử tại 2 địa chỉ chinhphu.vn hoặc congbao.chinhphu.vn. Đối với nội dung Công báo của tỉnh, UBND tỉnh sẽ thực hiện phát hành công báo điện tử tại địa chỉ congbao.phutho.gov.vn.
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành, thị triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm bắt thông tin về việc triển khai công báo điện tử thay thế công báo giấy, để các đơn vị, cá nhân nhanh chóng tiếp cận, thuận lợi trong việc khai thác các thông tin có liên quan.
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)