THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi

08/04/2019 18:59 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 4/4, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1363/UBND-KTN về việc tiếp tục chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi.


Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, các huyện, thành, thị đã chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Do đó, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã ngăn chặn hiệu quả, không để xâm nhiễm, lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tuy nhiên, diễn biến của dịch bệnh hết sức phức tạp, trong đó, 4 tỉnh tiếp giáp Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Sơn La và thành phố Hà Nội bệnh đã xuất hiện, nguy cơ lây nhiễm bệnh vào địa bàn tỉnh rất cao. Qua kiểm tra thực tế ngày 4/4/2019 tại một số địa phương, cho thấy: Sự vào cuộc không đồng bộ, đồng đều ở các địa phương, việc kiểm soát hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn tại các chợ, lò mổ nhiều nơi chưa triển khai thực hiện; một số nút giao với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các đường giao thông hướng ngoại chưa được kiểm soát 24/24h; một số chốt kiểm dịch bố trí chưa hợp lý, khoa học nên nguy cơ chưa kiểm soát được hoàn toàn các phương tiện vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn (nút đầu cầu Hạc Trì, Việt Trì); hoạt động của một số thành viên ban chỉ đạo, ban chỉ đạo cấp huyện chưa sâu sát, hiệu quả...
Vì vậy, để kịp thời chấn chỉnh công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, hạn chế nguy cơ mầm bệnh xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND các huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Đảm bảo các nút giao với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ, huyết mạch giao thông hướng ngoại phải được bố trí chốt và các đội kiểm soát vận chuyển đảm bảo canh trực 24/24h. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành, thị rà soát, bố trí, sắp xếp đảm bảo khoa học để tổ chức kiểm soát vận chuyển tại các chốt đảm bảo hiệu quả, lâu dài.
Các huyện, thành, thị tiếp tục rà soát, xác định, giao UBND cấp xã lập các chốt, đội kiểm dịch động vật tạm thời cấp xã tại các bến đò, bến phà và các tuyến đường liên thông với các tỉnh giáp gianh để kiểm soát các phương tiện vận chuyển nhỏ lẻ, nhất là các tỉnh đã phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Giao UBND thành phố Việt Trì bố trí thêm lực lượng Công an hỗ trợ cho chốt kiểm dịch cấp tỉnh tại đầu cầu Hạc Trì, Việt Trì để có thể kiểm soát hoàn toàn hoạt động vận chuyển.
2. Quyết liệt tổ chức triển khai chứng nhận, xác nhận nguồn gốc lợn đưa vào giết mổ; tổ chức kiểm soát nguồn gốc thịt lợn, sản phẩm từ thịt lợn kinh doanh tại các chợ, siêu thị; đảm bảo 100% thịt lợn, sản phẩm từ thịt lợn buôn bán trên địa bàn tỉnh phải có giấy tờ xác nhận nguồn gốc xuất xứ. Các huyện, thành, thị chỉ đạo Ban quản lý các chợ trên địa bàn kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn đảm bảo phải có giấy tờ xác nhận nguồn gốc xuất xứ. Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh thống nhất với các huyện, thành, thị kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát cụ thể; thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán thịt lợn và các sản phẩm từ lợn mà không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ, không có chứng nhận giết mổ, chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y.
3. Thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thành, thị: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, việc lập các chốt kiểm dịch, kiểm tra công tác buôn bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn, đề xuất với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, kiểm tra giết mổ, buôn bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn tại địa phương được phân công theo dõi. Báo cáo kết quả hàng ngày về cơ quan Thường trực (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kết quả phòng, chống dịch tả lợn châu Phi của tỉnh; tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch, công tác kiểm tra, giám sát giết mổ, buôn bán thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn; các mô hình chăn nuôi bền vững, an toàn sinh học để nhân rộng; tuyên truyền cho người tiêu dùng chỉ sử dụng thịt lợn, các sản phẩm từ lợn có giấy chứng nhận giết mổ, xác nhận nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.  
5. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh các địa phương lơ là, không quyết liệt trong triển khai phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, kiểm soát giết mổ, buôn bán lợn và các sản phẩm từ thịt lợn. 
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)