Thông báo

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

26/04/2019 10:45 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Thực hiện quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.


Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ) với nội dung sau:
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Gia đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Ngày nộp hồ sơ: 16/4/2019.
Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ thông báo công khai theo quy định của pháp luật.
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)