THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

30/04/2019 18:29 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 29/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 1736/UBND- KGVX về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 3 và 4/5/2019).


Căn cứ Công điện số 1632/CĐ-BVHTTDL ngày 26/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các cơ quan đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị, thành; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc treo cờ rủ và tạm ngừng các hoạt động vui trơi, giải trí (nếu có) trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3 và ngày 4/5/2019) đảm bảo theo đúng quy định.
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)