Thông báo

Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khóa 5 (Năm 2019 - 2020) đợt 2/2019

06/05/2019 14:48 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Thực hiện Thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty TNHH Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức về việc tuyển chọn, đào tạo, đưa ứng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên Khóa 5 (năm 2019 - 2020) - Đợt 2/2019 tham gia chương trình cụ thể như sau:


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)