Thông báo

Các công ty, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

07/05/2019 09:34 SA

Xem cỡ chữ Email Print

Thực hiện quy định tại Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản; Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.


Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản của các công ty, doanh nghiệp (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ) với nội dung sau:

1. Công ty TNHH Quyết Thắng đề nghị cấp Giấy phép thăm dò mỏ cát lòng sông Hồng thuộc địa bàn xã Hoàng Cương, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba và Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Ngày nộp hồ sơ: 19/4/2019.

2. Công ty TNHH Việt Châu đề nghị cấp Giấy phép khai thác mỏ cát, sét lòng sông Hồng thuộc địa bàn các xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao và xã Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ; Ngày nộp hồ sơ 18/4/2019.

3. Doanh nghiệp tư nhân chế biến nông lâm sản Trà My đề nghị cấp Giấy phép khai thác mỏ cát lòng sông Hồng làm vật liệu xây dựng thông thường địa bàn xã Phụ Khánh, xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; Ngày nộp hồ sơ 22/4/2019.

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ thông báo công khai theo quy định của pháp luật.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)