QUỐC PHÒNG - AN NINH

Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức công đoàn và đoàn viên về công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

08/05/2019 17:42 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 7/5/2019, Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh về thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng LĐLĐ Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).


ld1.jpg
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp 
Sau 1 năm thực hiện, công tác phối hợp đã đạt được nhiều kết quả, nhất là trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của từng ngành và địa phương về bảo đảm ANTT. Công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy được tăng cường. Hai bên đã phát hiện và phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm trong sử dụng kinh phí, phí công đoàn tại 14 doanh nghiệp. Giải quyết ổn định 7 vụ ngừng việc tập thể, không để phát sinh phức tạp; không để hình thành “công đoàn độc lập” trong các doanh nghiệp FDI.
 ld2.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp 
Chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn về công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, Công an tỉnh đã đề nghị UBND các cấp theo thẩm quyền công nhận 207 cơ quan, 260 doanh nghiệp và 918 nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Công an tỉnh đã hỗ trợ LĐLĐ tỉnh thành lập 41 Công đoàn cơ sở với 4.645 đoàn viên công đoàn.
Tuy nhiên chương trình phối hợp ở một số đơn vị cấp huyện còn chậm, chưa sâu. Công tác trao đổi thông tin về tình hình ANTT, tình hình đoàn viên, người lao động, sai phạm của tổ chức công đoàn cơ sở chưa thường xuyên. Phối hợp giải quyết một số vụ việc phức tạp phát sinh như đình công, lãn công, ngừng việc tập thể có lúc, có việc còn chưa thực sự chủ động, kịp thời.
Để tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp, trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh và Công an tỉnh thống nhất tăng cường hơn nữa công tác nắm, trao đổi thông tin liên quan ANTT và tình hình đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp; giải quyết tốt những tranh chấp lao động trong doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp.
Trong dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận Giấy khen của Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp công tác bảo đảm ANTT.
Thu Hương
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)