LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, ĐOÀN ĐBQH, UBND TỈNH

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019)

12/03/2019 09:11 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 09/TB-UBND về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019).


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Tiếp công dân; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thông báo lịch tiếp công dân từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 như sau:
 
SỐ TT
NGÀY TIẾP DÂN
LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
1
Ngày 11/3/2019
Chủ tịch UBND tỉnh
2
Ngày 10/4/2019
Chủ tịch UBND tỉnh
3
Ngày 10/5/2019
Chủ tịch UBND tỉnh
4
Ngày 10/6/2019
Chủ tịch UBND tỉnh
5
Ngày 10/7/2019
Chủ tịch UBND tỉnh
6
Ngày 12/8/2019
Chủ tịch UBND tỉnh
7
Ngày 10/9/2019
Chủ tịch UBND tỉnh
8
Ngày 10/10/2019
Chủ tịch UBND tỉnh
9
Ngày 11/11/2019
Chủ tịch UBND tỉnh
10
Ngày 10/12/2019
Chủ tịch UBND tỉnh
 
Vậy thông báo để các cơ quan, đơn vị biết./.
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)