THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai

10/05/2019 18:06 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 6/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản số 106-CV/BTGTU gửi các huyện, thị, thành ủy và Đảng bộ trực thuộc; Ủy ban MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh; Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ và các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về việc hưởng ứng Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai.


Nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị:
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai; đăng tải Thể lệ Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
Hội Nhà báo tỉnh phát động, hướng dẫn các chi hội trực thuộc tích cực tham dự giải.
Báo Phú Thọ, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh và Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ xây dựng kế hoạch triển khai hưởng ứng, thực hiện Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Giải báo chí toàn quốc. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng trên các ấn phẩm, chương trình.
Các huyện, thị, thành ủy và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai trên các ấn phẩm, bản tin, Trang thông tin điện tử do địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý; cổ vũ, động viên tích cực cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, góp phần vào thành công chung của giải.
Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tích cực tham gia Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng bộ tỉnh; các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn Đảng bộ tỉnh
BBT
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)